Övning X-stream 2017

Övning X-stream 2017 var en regional samverkansövning i Gävleborg och Hälsingland. Sammanhållande för övningsledningen var länstyrelsen i Gävleborgs län. Övningen var indelad i tre faser: Distribuerad seminarieövning (under tre veckor i november), larmövning (29 november) och simuleringsövning den 6 december.

I övningen deltog länsstyrelserna i Gävleborg och Hälsingland, länens kommuner samt både regionala- och nationella aktörer. Totalt deltog cirka 500 personer i simuleringsövningen på olika platser i de två länen. Erfarenheterna från övningen bearbetas lokalt och sammanställs under en utvärderingskonferens i länsstyrelsens regi den 21 februari 2018.

Från Fortum deltog bland annat en VHI-grupp (vakthavande ingenjörer).

Från Fortum deltog även funktionen Operativ Samordning Norr. VSL deltog med personal i övningsledning och motspel. VSL bemannade rollerna lokal övningsledare och lokal utvärderare hos Fortum i Arbrå.

VSL hade även en spelledare tillsammans med Fortums och övriga aktörers personal i motspelet i Bollnäs.