Krisledningsövning i Norrköping

Norrköpings kommun utvecklar och övar sin krisorganisation. Den 10 oktober 2017 genomförde kommunen simuleringsövningen Göta med den krisledningsstaben.VSL stödde planering, genomförande och utvärdering av övning Göta.