Simuleringsövning i Motala

Motala kommun vidarutvecklar sin krisorganisation. Den 17 maj 2017 genomförde kommunen simuleringsövningen Ola med den strategiska krisledningen och krisledningsstaben.VSL stödde planering, genomförande och utvärdering av övning Ola.