Krisövning i Valdermarsviks kommun

Den 10 maj 2017 genomförde Valdermarsviks kommun en utbildnings- och övningsdag för krisledningsnämnden.

VSL ansvarade för scenarioutveckling och genomförandet av utbildnings- och övningsdagen. Erfarenheterna sammanställs i en övningsrapport.