VHI-övning

Den 4 april 2017 genomförde Fortum en övning för vakthavande ingenjörer (VHI) inom karftproduktionen. VSL ansvarade för att planera, leda och dokumentera övningen.