Stabsövning i Vadstena

Den 8 mars 2017 övade Vadstena kommuns krisledningsstab aktivering och uppstart.

VSL ansvarade för planering, scenarioutveckling, genomförande, dokumentation och rapportskrivning.