Krisövning i Åtvidabergs kommun

Den 18 oktober 2016 genomförde Åtvidabergs kommun en utbildnings- och övningsdag för krisledningsnämnden.

VSL ansvarade för scenarioutveckling och genomförandet av utbildnings- och övningsdagen. Erfarenheterna sammanställs i en övningsrapport.