Stabsmetodikutbildning för Motala kommun

Den 26 augusti 2016 ledde VSL en stabsmetodikutbildning för Motala kommun. Utbildningen innehöll grunderna i krisledning, stabsarbetets teori och praktik samt en stabsövning. Utbildningsledare från VSL var Johan Jenvald och Magnus Morin.