Krisövning i Katrineholms kommun

Den 10 mars 2016 genomförde Katrineholms kommun en utbildnings- och övningsdag för krisledningsnämnden.

VSL ansvarade för scenarioutveckling och genomförandet av utbildnings- och övningsdagen. Erfarenheterna sammanställs i en övningsrapport.