Simuleringsövning i Katrineholm

Katrineholms kommun vidarutvecklar sin krisorganisation. Den 9 juni 2016 genomförde kommunen simuleringsövningen Viggen med den strategiska krisledningen och krisledningsstaben.VSL stödde planering, genomförande och utvärdering av övning Viggen.