Seminarieövning med Fortum

Den 1 juni 2016 ledde VSL en diskussionsövning (tabletop) med Fortum i Borlänge. Övningen var en del i arbetet att vidmakthålla och utveckla Fortums beredskapsorganisation.