Seminarieövning med Fortum

Den 23 maj 2016 ledde VSL en diskussionsövning (tabletop) med Fortum i Stockholm. Övningen var en del i arbetet med att ta fram och kvalitetssäkra beredskapsplanen för Indalsälven.