Stabsmetodikutbildning för Norrköpings kommun

Den 24 och 25 maj 2016 ledde VSL en stabsmetodikutbildning för Norrköpings kommun. Utbildningen innehöll grunderna i krisledning, stabsarbetets teori och praktik samt en stabsövning. Utbildningsledare från VSL var Johan Jenvald och Magnus Morin.