Krisövning i Linköping

Den 22 januari 2016 genomförde Linköpings kommun en utbildnings- och övningsdag för krisledningsnämnden.

VSL ansvarade för scenarioutveckling och den tillämpade övningsdelen av utbildnings- och övningsdagen.