Seminarieövning med Fortum

Den 27 och 28 januari 2016 ledde VSL en diskussionsövning (tabletop) med Fortum i Borlänge. Övningen var en del i arbetet med att ta fram och kvalitetssäkra beredskapsplaner för vattenkraftanläggningar.