Stabsutbildning och larmövning för Katrineholms kommun

Den 13 januari 2016 ledde VSL en stabsutbildning och larmövning för Katrineholms kommuns centrala krisledning. Utbildningen innehöll grunderna i krisledning, stabsarbetets teori och praktik samt en larmövning. Utbildningsledare från VSL var Johan Jenvald och Magnus Morin.