Seminarieövning med Fortum i Sveg

Den 17 december 2015 ledde VSL en diskussionsövning (tabletop) med Fortum i Sveg. Övningen var en del i arbetet med att ta fram och kvalitetssäkra beredskapsplaner för vattenkraftanläggningar.