Krisövning med Mjölby kommuns krishanteringsråd

Den 3 december, 2015 genomförde Mjölby kommuns krishanteringsråd en seminarieövning kring ett scenario som påverkar alla samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. VSL ansvarade för framtagning av scenario, övningsledning och dokumentation av övningen.