Genomförda övningar

VSL har genomfört ett stort antal krisövningar och beredskapsövningar – till exempel ledningsövningar, samverkansövningar, stabsövningar, kontrollrumsövningar och larmövningar. I övningskatalogen har vi samlat information om några av övningarna.