Genomförda övningar

VSL har genomfört ett stort antal krisövningar och beredskapsövningar – till exempel ledningsövningar, samverkansövningar, stabsövningar, kontrollrumsövningar och larmövningar. I övningskatalogen har vi samlat information om några av övningarna.

Övning med Fortums krisberedskapsgrupp

Simuleringsövning på distans med Fortum

Läs mer...

Övning Stella

Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Övning Oskar - seminarieövning med Fortum

Seminarieövning med Fortums operativa samordning om covid-19 och tillkommande kritiska händelser

Läs mer...

Övning Fortums krisberedskapsgrupp

Simuleringsövning på distans med Fortum

Läs mer...

Övning Rosa

Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Övning Origo – seminarieövning för Sankt Kors krisgrupp

Seminarieövning för Sankt Kors krisgrupp

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Läs mer...

Övning Gyllenborste

Övning Gyllenborste - bekämpning av ASF

Läs mer...

Krisövning med Fortum

Övning Klara: Fortums krisberedskapsgrupp hanterar störningar i vattenkraften

Läs mer...

Totalförsvarsövning

Totalförsvarsövning TFÖ-2020

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Läs mer...

Krisledningsövning med Ale El

Krisledningsövning med Ale El

Läs mer...

Krisledningsövning med Boxholms kommun

Krisledningsövning med Boxholms kommun

Läs mer...

Övning Philip

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Läs mer...

Krisövning med vård- och omsorgskontoret

Krisövning med Norrköpings kommun

Läs mer...

Övning Urban: Krisövning med Fortum

Utbildning och övning med Fortums krisberedskapsgrupp

Läs mer...

Övning Gapet

Krisövning med Boxholms kommun

Läs mer...

Övning Emil

Krisövning med Skellefteå kraft

Läs mer...

Övning Tekla

Övning Tekla med Tekniska verken

Läs mer...

Krisövning i Linköping

Seminarieövning med valnämnden i Linköpings kommun

Läs mer...

Kriskommunikation och medieträning

Kriskommunikation och medieträning med Mjölby kommun

Läs mer...

Övning Svanen

Övning Svanen: Seminarieövning med Mjölby kommun

Läs mer...

Övning Ola

Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Krisledningsövning i Norrköping

Krisledningsövning i Norrköping

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Stabsmetodikutbildning för Norrköpings kommun

Stabsmetodikutbildning med Norrköpings kommuns krisledningsorganisation

Läs mer...

Övning X-stream 2017

X-stream2017: Regional samverkansövning i Gävleborg

Läs mer...

Övning BränslE 2017

BränslE 2017: Regional samverkansövning i Östergötland

Läs mer...

Krisövning med Fortum

Övning Stina: Fortums krisberedskapsgrupp hanterar störningar i vattenkraften

Läs mer...

Övning Gåsen

Övning Gåsen: Seminarieövning med kultur och fritidsförvaltningen i Mjölby kommun

Läs mer...

Krisledningsövning i Norrköping

Krisledningsövning i Norrköping

Läs mer...

Simuleringsövning i Mjölby

Simuleringsövning i Mjölby

Läs mer...

Simuleringsövning i Vadstena

Simuleringsövning Lisa med krisledningen i Vadstena kommun

Läs mer...

Stabsmetodikutbildning för krisledningsstaben i Valdemarsviks kommun

Stabsmetodikutbildning för krisledningsstaben i Valdemarsviks kommun

Läs mer...

Övning Alva

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Läs mer...

Simuleringsövning i Motala

Simuleringsövning Ola med krisledningen i Motala kommun

Läs mer...

Övning Nina

Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Krisövning i Norrköpings kommun

Utbildning och övning med krisledningsnämnden i Norrköpings kommun

Läs mer...

Krisövning i Valdermarsviks kommun

Utbildning och övning med krisledningsnämnden i Valdermarsviks kommun

Läs mer...

Krisövning i Vadstena kommun

Utbildning och övning med krisledningsnämnden i Vadstena kommun

Läs mer...

Larmövning med POSOM ledningsgrupp

Övning Stina genomfördes som en oförberedd larmövning för POSOM ledningsgrupp.

Läs mer...

Övning Petra

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Läs mer...

VHI-övning

Övning för vakthavande ingenjörer (VHI) inom Fortums vattenkraft.

Läs mer...

Övning Elin

Övning Elin: Krisövning med Ale El

Läs mer...

Stabsövning i Vadstena

Övning med Vadstena kommuns krisledningsstab

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Övning Adam

Övning om väpnat våld i skolan med Åtvidabergs kommun

Läs mer...

VHI-utbildning

VSL utbildar och övar vakthavande ingenjörer (VHI) inom kraftindustrin.

Läs mer...

Krisövning i Vingåkers kommun

Utbildning och övning med krisledningsorganisationen i Vingåkers kommun

Läs mer...

Krisledningsövning i Norrköping

Krisledningsövning i Norrköping

Läs mer...

Krisövning inom IT-området

Eskilstuna kommun övar stor IT-störning

Läs mer...

Övningar med tre förvaltningar inom Norrköpings kommun

Krisövningar inom Norrköpings kommun

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Krisövning med Fortum

Övning Karin: Fortums krisberedskapsgrupp hanterar störningar i vattenkraften

Läs mer...

Krisövning i Åtvidabergs kommun

Utbildning och övning med krisledningsnämnden i Åtvidabergs kommun

Läs mer...

Övning Korpen

Övning Korpen: Eskilstuna kommun övar stor IT-störning

Läs mer...

Övning Erik

Övning om väpnat våld i skolan med Finspångs kommun

Läs mer...

Övning Elof

Övning Elof: Krisövning med Ale El

Läs mer...

MULE-NLC 2015 nationell krisövning

VSL stödjer Jordbruksverkets nationella krisövning MULE-2015 för att öva bekämpning av epizootisk sjukdom.

Läs mer...

Övning Ugglan

I övning Ugglan övades kommunikatörerna i kommunikationsfunktionen som är en del av krisledningsstaben.

Läs mer...

Övning Maria

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Läs mer...

Simuleringsövning i Katrineholm

Simuleringsövning Viggen med krisledningen i Katrineholms kommun

Läs mer...

Seminarieövning med Fortum

Seminarieövning med Fortum i Borlänge

Läs mer...

Seminarieövning med Fortum

Seminarieövning med Fortum i Stockholm

Läs mer...

Övning Signe

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Läs mer...

VHI-utbildning

VSL utbildar och övar vakthavande ingenjörer (VHI) inom kraftindustrin.

Läs mer...

Övning Linda

VSL övar operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Övning Adrian

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Läs mer...

Krisövning i Katrineholms kommun

Utbildning och övning med krisledningsnämnden i Katrineholms kommun

Läs mer...

Utrymningsövning med Fortum

Utrymningsövning med Fortum

Läs mer...

Stabsmetodikutbildning för Norrköpings kommun

Stabsmetodikutbildning med Norrköpings kommuns krisledningsorganisation

Läs mer...

Stabsmetodikutbildning för Motala kommun

Stabsmetodikutbildning med Motala kommuns krisledningsorganisation

Läs mer...

Stabsmetodikutbildning för Norrköpings kommun

Stabsmetodikutbildning med Norrköpings kommuns krisledningsorganisation

Läs mer...

Krisövning i Linköping

Utbildning och övning med krisledningsnämnden i Linköpings kommun

Läs mer...

Seminarieövning med Fortum

Seminarieövning med Fortum i Borlänge

Läs mer...

Stabsutbildning och larmövning för Katrineholms kommun

Stabsutbildning och larmövning med den centrala krisledningen i Katrineholms kommun

Läs mer...

Seminarieövning med Fortum i Sveg

Seminarieövning med Fortum i Sveg

Läs mer...

Krisövning med Mjölby kommuns krishanteringsråd

Seminarieövning med Mjölby kommuns krishanteringsråd

Läs mer...

Krisövning med Fortum

Övning Sara: övning med Fortums krisberedskapsgrupp

Läs mer...

Övning Åke

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Läs mer...

Krisövning med Boxholms kommuns krishanteringsråd

Seminarieövning med Boxholms krishanteringsråd

Läs mer...

MULE-OLC 2015 nationell krisövning

VSL stödjer Jordbruksverkets nationella krisövning MULE-OLC 2015 för att öva bekämpning av epizootisk sjukdom.

Läs mer...

Övning Dagny

Övning Dagny: Krisberedskapsövning med informationsfunktionen och upplysningscentralen i Mjölby kommun

Läs mer...

Övning Poseidon

Övning Poseidon: Beredskapsövning med Vattenfalls taktiska krisledning i Luleå.

Läs mer...

Övning Tudor

Övning Tudor: Seminarieövning med företrädare för samhällsviktig verksamhet i Mjölby kommun

Läs mer...

Övning Iris

VSL övar operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Övning Hugin

Övning Hugin: Seminarieövning med utbildningsförvaltningens ledning i Mjölby kommun

Läs mer...

Övning Fabian

Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Läs mer...

Övning Messaure

Övning Messaure: Beredskapsövning med Vattenfall i Luleå.

Läs mer...

Monalisa 2.0: Simulatorövning

Övning med fartygssimulatorer med Sjöfartsverket

Läs mer...

Övning Sylvia: Övning med Fortum

Övning med Fortums krisberedskapsgrupp i Stockholm

Läs mer...

Övning Katja: Övning med Fortum

Övning med Fortums krisberedskapsgrupp i Karlstad

Läs mer...

Nationell samverkansövning Triple-E 2014

Nationell samverkansövning för hantering av ett vektorburet sjukdomsutbrott.

Läs mer...

Övning Moforsen

Övning Moforsen: Beredskapsövning med E.ON vattenkraft i Sundsvall.

Läs mer...

Övning Gustav

VSL övar operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Utrymningsövning med Fortum

Övning Hermes: Utrymningsövning med Fortum

Läs mer...

Utbildning och övning i beslutsfattande i svåra situationer

Övning Ugglan: Utbildning och övning i beslutsfattande i svåra situationer med Eskilstuna kommun

Läs mer...

Krisövning med Söderköpings kommun

Hantering av extraordinära händelser och kriser.

Läs mer...

Övning Gustav

Övning Gustav: Larmövning med Länsförsäkringar Östgöta

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Pumpa Läns 2013

Pumpa Läns 2013: Regional samverkansövning i Östergötland

Läs mer...

Övning Bernt

Övning Bernt - krisövning med Fortifikationsverket

Läs mer...

Seminarieövning med FRG Linköping

Seminarieövning med frivilliga resursgrupperna i Linköping

Läs mer...

Övning Stella

Övning Stella - krisövning med Fortifikationsverket

Läs mer...

Krisövning med Vadstena kommun

Krisövning med Vadstena kommuns krisledningsnämnd och krisledningsstab

Läs mer...

Övning Solbritt

Övning Solbritt - krisövning med Fortifikationsverket

Läs mer...

Övning Ylva

Övning Ylva - krisövning med Hyresbostäder i Norrköping

Läs mer...

Övning Flora

VSL övar operatörer i driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Utbildning och övning i beslutsfattande i svåra situationer

Övning Humlan: Utbildning och övning i beslutsfattande i svåra situationer med Mjölby kommun

Läs mer...

Krisövning med Motala kommun

Krisövning med Motala kommuns krisledningsnämnd och krisledningsstab

Läs mer...

Krisövning med Boxholms kommun

Krisövning med funktioner inom Boxholms kommun

Läs mer...

Diskussionsövning med Fortum i Östersund

Diskussionsövning med Fortum i Östersund om dammsäkerhet

Läs mer...

Övning Hanna

Övning Hanna - krisövning med Hyresbostäder i Norrköping

Läs mer...

Krisinformationsövning

Krisinformationsövning med Linköpings kommun

Läs mer...

Diskussionsövning med Fortum i Karlstad

Diskussionsövning med Fortum i Karlstad om dammsäkerhet

Läs mer...

Krisövning med Mjölby kommun

Krisövning med funktioner inom Mjölby kommun

Läs mer...

Nationell samverkansövning West Nile 2012

Nationell samverkansövning för hantering av zoonosutbrott.

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Övning Fredrika

Krisövning med Länsförsäkringar Östgöta

Läs mer...

Övning Sand

Samverkansövning med FRG i Linköping och Kinda.

Läs mer...

Keflavik 2012

Fullskaleövning på Keflaviks flygplats på Island.

Läs mer...

Övning Ebba

VSL övar operatörer i driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Översvämning i mellersta Norrland

Seminarieövning för samverkansområde Transporter: Översvämning i mellersta Norrland.

Läs mer...

Övning Fabiola

Krisledningsövning för krisledningsnämnden i Linköping.

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB)

Övning för tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Övning Jenny

Larmövning i Ljusnan för att öva larmkedjan vid dammhändelser.

Läs mer...

Sjöräddningsövning

VSL medverkar i simulering av sjöräddningsoperationer.

Läs mer...

Övning Lovisa

VSL stödjer krisövning vid Linköpings universitet.

Läs mer...

Övning Stella

VSL genomför simuleringsövning med Lidingö stads organisation för krisinformation.

Läs mer...

OLC 2010 – nationell krisövning

VSL stödjer Jordbruksverkets nationella krisövning för att öva bekämpning av epizootisk sjukdom.

Läs mer...

Övning Doris

VSL övar operatörer i driftcentral för vattenkraft.

Läs mer...

Övning för tjänsteman i beredskap

VSL övar tjänsteman i beredskap (TiB) hos Hyresbostäder i Norrköping.

Läs mer...

Ledningsövning i Östra Götaland

VSL provar virtuell miljö för ledningsträning med Räddningstjänsten Östra Götaland.

Läs mer...

Krisledning i Lidingö stad

Den 20 januari 2010 ledde VSL en seminarieövning för medlemmar av Lidingö stads krisledningsorganisation.

Läs mer...

Larmövning i Linköping

Den 27 maj 2009 genomfördes en larmövning vid Räddningstjänsten i Linköping. Syftet var att under en förmiddag öva larmning, ledning och stabsuppbyggnad.

Läs mer...

Återträning på Ringhals

Kärnkraftverkens operatörer genomgår återkommande träning varje år. Vid återträningen vid Ringhals 2009 provades strukturerad reflekterande observation som ett led i att utveckla utbildningen.

Läs mer...

Stabsövning på Sandö

Eleverna vid utbildningen Räddningsledning B på Räddningsskolan i Sandö utbildar sig för att kunna vara insatsledare och stabsmedlemmar i insatser med räddningstjänsten. I utbildningen ingår en övningsvecka med insatser på fältet och ledningsstab.

Läs mer...

Sjöfartssimulering

Den 19 och 20 mars 2009 genomfördes en övning i bryggsimulatorn vid Chalmers Lindholmen. Övningen var en del i projektet EfficienSea med deltagare från sex länder runt Östersjön.

Läs mer...

Stabsövning räddningstjänst

Den 22 april 2009 genomfördes en stabsövning i räddningstjänst för deltagarna i kursen Räddningsledning B vid MSB:s skola på Sandö.

Läs mer...

Internationella stödstyrkan

Den 20 november 2008 genomförde Räddningsverkets internationella stödstyrka en simuleringsövning i Linköping. I scenariot övades förmågan att efter ankomst till ett utländskt operationsområde upprätta en stab.

Läs mer...

Insatsövning räddningstjänst

Reflekterande observation som metod för ökat lärande vid insatsövningar testades under en dag på Räddningsverkets skola på Sandö.

Läs mer...

Privat-offentlig samverkan

Den 26 november 2008 genomförde VSL en seminarieövning med Linköpings krishanteringsråd. Temat för övningen var privat-offentlig samverkan.

Läs mer...

Kristina

Den 13 november 2008 genomfördes övning Kristina med den centrala krisledningsorganisationen i Malmö stad. Syftet med övningen var att öva Malmö stads metodik för krishantering i ett realistiskt scenario.

Läs mer...

Linköpings krisledningsnämnd

Övning med Linköpings kommuns centrala krisledningsorganisation

Läs mer...

Kommunal krisledning

Seminarieövningar med Norrköpings kommuns krisledningsorganisation

Läs mer...

Pandemiseminarium

Seminarieövning med Saab AB med inriktning på pandemier och pandemiplanering

Läs mer...

Kärnkraftsövning

Metodövning för operatörer och instruktörer i kärnkraftsutbildning

Läs mer...

Jalo

Fullskaleövning vattenkraft i Pyhäkoski i Finland

Läs mer...

Pia

Simuleringsövning med motspel för POSOM ledningsgrupp i Linköpings kommun

Läs mer...

Beda

Simuleringsövning i driftcentral för vattenkraft

Läs mer...

Seminarieövning: pandemi

Seminarieövning med Linköpings krishanteringsråd med inriktning på pandemier och pandemiplanering.

Läs mer...

Voyager

Samverkansövning i Nederländerna efter en simulerad terroristattack mot Rotterdams hamn.

Läs mer...

Riverside

Riverside krävde hantering av skadade på och vid floder och kanaler i Nederländerna.

Läs mer...

Moses

Samverkansövning i krishantering inom Fortum med inriktning mot vattenkraft.

Läs mer...

Shift-Control

Nationell krishanteringsövning i Nederländerna.

Läs mer...

Lina

Samverkansövning i Linköpings kommun med tyngdpunkt på miljöfrågor.

Läs mer...

Daniel

Samverkansövning med fokus på vattenkraft med Fortum och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Läs mer...

Ayla

Funktionsövning för operatörer och tekniker vid Fortums driftcentral för vattenkraft i Sveg.

Läs mer...

Aosta

VSL deltog i en räddningsövning i en biltunnel i de italienska alperna nära Aosta.

Läs mer...

Safe Harbor

Samverkansövningen Safe Harbor genomfördes i Rotterdam, Nederländerna. Övningen engagerade mer än 800 personer i olika roller i insatsen mot en explosion vid en kemisk industri i Rotterdams hamn.

Läs mer...

Vera

Onsdagen den 14 december 2005 genomfördes övning Vera vid AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. VSL hjälpte Fortum Värme att planera, genomföra och dokumentera övning Vera.

Läs mer...

HSL Zuid

Den 22 juni 2005 använde vi träningsmodellen Det goda exemplet vid en övning i Amersfoort med myndigheter och företag som ansvarar för driften av den nya höghastighetsjärnvägen.

Läs mer...

Casalvolone

I maj 2005 följde vi upp slutövningen för läkarna i utbildningen European Master in Disaster Medicine.

Läs mer...

Bonfire

Bonfire genomfördes den 6 april 2005 i Nederländerna. VSL sammanställde data och visualiserade övningsförloppet för att stödja inrikesministeriets presentation av erfarenheterna från övningen.

Läs mer...

Moa

Den 6 oktober, 2004 skedde en simulerad realtidsövning i ett kontrollrum i Sveg, tillhörande Fortum Generation AB. Syftet med övningen var att att träna personerna i kontrollrummet samt att testa organisationen.

Läs mer...

Fort Rucker

I mars 2003 deltog vi vid en träningskurs för helikopterburna ambulanssjukvårdare i Fort Rucker, Alabama. Där dokumenterade och presenterade vi praktiska övningsförlopp med foto, video och radioinspelning.

Läs mer...

Daniela

Syftet med Daniela-övningen var att träna samarbetet mellan flera myndigheter. Scenariot var en konflikt mellan två olika politiska partier som utvecklades till våldsamheter då det ena partiet protesterade utanför det andra partiets möte.

Läs mer...

Helikopterövning

Helikopterövningen genomfördes i Östergötland 2001. Syftet med övningen var att följa upp ett uppdrag som inkluderade tidsstyrd navigering och landsättning av jägargrupper.

Läs mer...

Cornelia

Syftet med Cornelia-övningen var att träna samarbetet mellan olika myndigheter då ett tunnelbanetåg spårade ur. Övningen utspelade sig i Stockholm.

Läs mer...

Karlshamn

Övningen i Karlshamn utspelade sig i september 2000. Scenariot var konflikt av etnisk slag och de övade var fredsbevarande styrkor.

Läs mer...

Orlando

Vi deltog i en räddningstjänstövning i Orlando, Florida. Övningen innefattade styrkor ifrån Orange county, Seminole county UCF’s polisavdelning. Övningen var ett samarbete med Institute for Simulation and Training, University of Central Florida.

Läs mer...

Söderarm

Söderarm är en del av Stockholms skärgård. Vi deltog i övningen som observatörer under övningen. De övade kom från amfibiebataljonen.

Läs mer...

Alvesta

Övningen i Alvesta utspelade sig på Alvestas järnvägsstation. Scenario: Järnvägsstationen utsattes för en attack med stridsgasen VX av fientligt flyg. Räddningstjänst, Polis och Sjukvård sammarbetade för att ta hand om och sanera alla drabbade.

Läs mer...

Piteå

Scenario: På morgonen den 25:e september 1997 attackerade fientligt flyg Piteås flygbas. Attacken inkluderade både konventionella vapen samt kemiska stridsgaser.

Läs mer...